Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:18:016 0
2 Tuần 4 350 01:03:012 0
3 Tuần 6 350 00:40:007 0
HOTLINE: 1900636444