Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 3 350 01:28:014 0
2 Tuần 4 350 01:03:024 0
3 Tuần 5 0 00:04:411 0
4 Tuần 6 350 00:38:004 0
5 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 03:12:019 0
HOTLINE: 1900636444