Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 2 350 02:04:021 0
2 Tuần 3 350 01:17:011 0
3 Tuần 4 350 01:02:013 0
4 Tuần 5 340 00:59:004 0
5 Tuần 6 350 00:40:016 0
HOTLINE: 1900636444