Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 2 350 02:04:021 0
2 Tuần 3 350 01:17:011 0