Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 2 350 03:34:721 0
2 Tuần 3 350 02:00:014 0
3 Tuần 4 350 02:30:022 0
4 Tuần 5 350 02:10:023 0
5 Tuần 6 350 00:59:009 0
6 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 03:06:014 0
HOTLINE: 1900636444