Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 2 310 03:38:056 0
2 Tuần 3 270 02:14:417 0
3 Tuần 4 110 00:36:976 0
4 Tuần 5 350 00:55:733 0
5 Tuần 6 300 01:04:457 0
HOTLINE: 1900636444