Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:23:028 0
2 Tuần 2 350 01:57:003 0
3 Tuần 3 350 01:16:013 0
4 Tuần 4 350 01:04:020 0
5 Tuần 5 350 00:52:009 0
6 Tuần 6 350 00:39:019 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 05:00:014 0
HOTLINE: 1900636444