Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:23:013 0
2 Tuần 2 350 01:55:019 0
3 Tuần 3 350 01:22:010 0