Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:31:006 0
2 Tuần 2 350 02:00:005 0
3 Tuần 3 350 01:21:010 0
4 Tuần 4 330 01:00:250 0
5 Tuần 5 340 00:57:020 0
6 Tuần 6 350 00:40:008 0
HOTLINE: 1900636444