Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:31:006 0
2 Tuần 2 350 02:00:005 0
3 Tuần 3 350 01:21:010 0