Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:32:997 0
2 Tuần 2 350 02:01:007 0
3 Tuần 3 350 01:19:011 0