Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:32:997 0
2 Tuần 2 350 02:01:007 0
3 Tuần 3 350 01:19:011 0
4 Tuần 4 350 01:02:021 0
5 Tuần 5 350 00:58:004 0
6 Tuần 6 350 00:41:008 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 330 02:20:024 0
HOTLINE: 1900636444