Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:31:015 0
2 Tuần 2 350 02:01:008 0
3 Tuần 3 350 01:20:025 0
4 Tuần 4 350 01:02:007 0
5 Tuần 5 350 00:55:015 0
6 Tuần 6 350 00:39:025 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 03:00:016 0
HOTLINE: 1900636444