Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:31:015 0
2 Tuần 2 350 02:01:008 0
3 Tuần 3 350 01:20:025 0