Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 250 07:06:036 0
2 Tuần 2 230 06:39:938 0
3 Tuần 6 350 00:50:012 0
HOTLINE: 1900636444