Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 03:04:491 0
2 Tuần 3 350 01:58:599 0
3 Tuần 4 350 01:50:023 0
4 Tuần 6 350 01:10:017 0
5 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 03:44:024 0
HOTLINE: 1900636444