Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:27:009 0
2 Tuần 2 350 01:56:010 0
3 Tuần 3 350 01:19:998 0