Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:27:009 0
2 Tuần 2 350 01:56:010 0
3 Tuần 3 350 01:19:998 0
4 Tuần 4 350 01:05:018 0
5 Tuần 5 350 01:00:022 0
6 Tuần 6 350 00:40:014 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 04:16:000 0
HOTLINE: 1900636444