Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:24:998 0
2 Tuần 2 350 01:50:015 0
3 Tuần 3 350 01:17:017 0