Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:24:998 0
2 Tuần 2 350 01:50:015 0
3 Tuần 3 350 01:17:017 0
4 Tuần 4 350 01:04:005 0
5 Tuần 5 350 00:59:012 0
6 Tuần 6 350 01:12:159 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 03:43:020 0
HOTLINE: 1900636444