Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:28:028 0
2 Tuần 2 350 01:45:995 0
3 Tuần 3 350 01:19:997 0
4 Tuần 4 350 01:03:012 0
5 Tuần 5 350 01:00:022 0
6 Tuần 6 350 00:59:024 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 02:55:998 0
HOTLINE: 1900636444