Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 260 04:09:213 0
2 Tuần 2 300 03:03:509 0
3 Tuần 3 350 01:52:071 0
4 Tuần 4 200 03:20:007 0
5 Tuần 5 320 01:46:350 0
6 Tuần 6 330 01:08:995 0
HOTLINE: 1900636444