Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:26:997 0
2 Tuần 2 350 01:46:007 0
3 Tuần 3 350 01:19:006 0
4 Tuần 4 350 01:04:006 0
5 Tuần 5 350 01:05:019 0
6 Tuần 6 350 00:48:027 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 05:14:011 0
HOTLINE: 1900636444