Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:24:021 0
2 Tuần 2 350 01:40:015 0
3 Tuần 3 350 01:18:018 0