Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:24:021 0
2 Tuần 2 350 01:40:015 0
3 Tuần 3 350 01:18:018 0
4 Tuần 4 350 01:31:680 0
5 Tuần 5 350 01:00:013 0
6 Tuần 6 350 01:09:116 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 02:37:024 0
HOTLINE: 1900636444