Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:29:995 0
2 Tuần 2 350 01:02:017 0
3 Tuần 3 350 01:18:998 0
4 Tuần 4 350 01:05:019 0
5 Tuần 5 350 01:00:999 0
6 Tuần 6 350 00:39:004 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 03:17:006 0
HOTLINE: 1900636444