Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:21:014 0
2 Tuần 2 350 01:44:017 0
3 Tuần 3 350 01:19:009 0
4 Tuần 4 350 01:04:004 0
5 Tuần 5 350 00:59:017 0
6 Tuần 6 350 00:51:022 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 02:27:011 0
HOTLINE: 1900636444