Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:21:014 0
2 Tuần 2 350 01:44:017 0
3 Tuần 3 350 01:19:009 0