Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:31:017 0
2 Tuần 2 350 01:47:023 0
3 Tuần 3 350 01:19:998 0
4 Tuần 4 350 01:04:013 0
5 Tuần 5 350 01:04:998 0
6 Tuần 6 350 00:56:584 0
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 350 02:57:001 0
HOTLINE: 1900636444