Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 223.020 lượt thi
Họ tên Tên đăng nhập Thành phố Quận/huyên Trường Điểm Thi Thời gian Điểm phụ
Nguyễn Thị Thương 11a011 Sơn La T.p Sơn La THCS C. Sinh 340 03:31:639 0
Nguyễn Đức Mạnh manhadfe2073 Hà Tĩnh TP.Hà Tĩnh THCS Nguyễn Du 340 03:31:754 0
Nguyễn Đức Huy nguyenduchuy001 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 340 03:31:855 0
Trần Văn Ngưng tranvanngung11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 340 03:33:640 0
Nguyễn Thị Bảo Yến baoyenhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:33:804 0
Ngô Thị Quyên quyendth2 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 340 03:34:810 0
Đoàn Đức Nam doanducnamvt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 340 03:35:864 0
Hoàng Văn Thắng vanthanghvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:37:015 0
Dương Bình Trọng princ3od Bình Dương Tx. Dĩ An THPT Dĩ An 340 03:38:498 0
Dương Hồng Ánh honganh6ahvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:39:832 0
Cao Vân Anh hmtt0003 Cần Thơ Thốt Nốt THCS Trung Nhứt 340 03:40:818 0
Nghiêm Đức Hồng nghiemhong7ahvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:42:334 0
Hoàng Bảo Long baolong7bhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:43:819 0
Trần Thiện Nam thiennam12a1l Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 340 03:45:776 0
Nguyễn Đức Công ducconghvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:46:844 0
Trịnh Hương Ly huongly7bhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:49:946 0
Nguyễn Đức Mạnh manhhistory2073 Hà Tĩnh TP.Hà Tĩnh THCS Nguyễn Du 340 03:50:310 0
Nguyễn Thị Tâm Oanh nttamoanh7bmt Thanh Hóa Ngọc Lặc THCS Minh Tiến 340 03:51:167 0
Vương Thị Bình vuongbinh6ahvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:52:603 0
Hoàng Thị Thu Hiền hoangthithuhienvt6a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 340 03:54:401 0
Hoàng Thị Ngọc Yến ngocyen7bhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 03:55:846 0
nguyễn quốc anh quocanh7a13 Bình Dương Tân Uyên THCS Thái Hòa 340 03:56:107 0
Đỗ Nguyễn Đức Trung beinsports18 Hà Nam Duy Tiên THCS Đồng Văn 340 03:57:681 0
Trần Văn Nam nt1122 Ninh Thuận Ninh Sơn THPT Lê Duẩn 340 03:58:361 0
Không Cần Tên noname12h Ninh Bình Tx. Tam Điệp THPT Nguyễn Huệ 340 03:58:554 0
Đỗ Hoàng Linh hoanglinh7ahvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:00:496 0
Dương Thị Huệ Anh hueanh12a2dt08 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 340 04:00:795 0
Hoàng Văn Hậu vanhau7ahvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:01:507 0
Nguyễn Đức Mạnh manhmcnessstate2073 Hà Tĩnh TP.Hà Tĩnh THCS Nguyễn Du 340 04:02:061 0
trịnh nguyễn thuý hiền trinhngthuyhien6a8 Bình Dương Tân Uyên THCS Thái Hòa 340 04:02:909 0
Phạm Nhật Huy nhathuy62cd Quảng Bình Quảng Trạch THCS Cảnh Dương 340 04:03:748 0
Nguyễn Thị Thùy Linh thuylinhhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:04:904 0
Nguyễn Thị Linh Ngân linhnganhv Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:05:111 0
Phan Thảo Nguyên thaonguyentpds Đắk Nông Đắk Song THCS Trần Phú 340 04:05:578 0
Khúc Trung Hiếu khuctrunghieuhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:07:655 0
trần thị mỹ duyên c 12amyduyen1lqc Hà Tĩnh TX Kỳ Anh THPT Lê Quảng Chí 340 04:08:493 0
Hoàng Hải Long hailong8bhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:08:597 0
nguyễn thị hồngh 12avorennielqc Hà Tĩnh TX Kỳ Anh THPT Lê Quảng Chí 340 04:09:175 0
Nguyễn Thị Cẩm Trà camtra50a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 340 04:09:971 0
Nguyễn Quốc Huy huy7bhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:12:517 0
Nguyễn Vanh ĐZ vanhxeom1 Hà Nội Thanh Xuân THCS Nguyễn Trãi 340 04:12:967 0
Đặng Hoài Thương hoaithuong8ahvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:13:325 0
Nguyễn Văn Hùng ngvanhung11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 340 04:15:651 0
nguyễn trọng minh khang ngtrongminhkhang6a8 Bình Dương Tân Uyên THCS Thái Hòa 340 04:15:902 0
Dương Thị Huệ Anh hueanh12a2dt09 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 340 04:16:439 0
Trần Hữu Cầm camatgt Thái Nguyên Đại Từ THCS Phục Linh 340 04:18:369 0
Dương Thị Huệ Anh hueanh12a2dt17 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 340 04:19:419 0
Nguyễn Thị Minh Ánh minhanh8bhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 340 04:20:297 0
Dương Thu Thủy 15duongthuy12a5 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 340 04:24:701 0
Phan Tuấn Anh tuananh51a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 340 04:27:030 0