Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 808.916 lượt thi
Họ tên Tên đăng nhập Thành phố Quận/huyên Trường Điểm Thi Thời gian Điểm phụ
Lưu Văn Công luuvancongvt8a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:25:795 0
Nguyễn Văn Sang vansang9achl Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:26:161 0
Hoàng Văn Lượng hoangvanluongvt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:26:572 0
Trắng Thị Anh Thơ trangthianhthovt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:27:684 0
Nguyễn Thành Trung nguyentrungvt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:27:755 0
Nguyễn Như Thạch nguyennhuthachvt8a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:27:773 0
Hoong Thảo Vân hoongthaovanvt8a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:27:961 0
Nguyễn Thị Hải nguyenthihaivt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:28:057 0
Đàm Thị Nguyên damnguyen102 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:28:081 0
Lê Trường Giang letruonggiang6a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:28:168 0
phùng Thế Nguyên phungthenguyenvt7a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:28:233 0
Bế Thị Thanh Thảo bethithanhthaovt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:28:247 0
Nguyễn Văn Chiều nguyenvanchieuvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:28:555 0
Hoàng Thị Yến hoangthiyenvt8a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:28:653 0
Nguyễn Văn Chiều nguyenvanchieuvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:28:941 0
Phạm Phương Trinh trinhconphong Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:29:298 0
Hoàng Thị Yến hoangthiyenvt8a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:29:327 0
Nguyễn Thị Kim Chi nguyenthikimchi11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 350 01:29:870 0
Nguyễn Lê Phương Uyên sqrpnh An Giang Phú Tân THPT Chu Văn An 350 01:30:026 0
Nguyễn Tuấn Kiệt nguyentuankietvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:30:225 0
Ninh Ngọc Diễm ninhngocdiemvt6a3 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:30:438 0
Trịnh Thị Trà My trinhthitramyvt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:30:589 0
Cao Tùng Dương tungduong77a Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:30:676 0
Trần Ngọc Vinh tranngocvinhvt8a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:30:701 0
Đồng Thị Chúc dongthichucvt6a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:30:730 0
Nguyễn Thành Trung thanhtrungvt8a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:30:907 0
Nguyễn Chính Dũng nguyenchinhdungvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:31:276 0
Nguyễn Văn Chiều nguyenvanchieuvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:31:618 0
Bùi Đức Anh ducanho17 Hà Nội Đan Phượng THPT Đan Phượng 350 01:31:680 0
Trần Thị Thanh Mai tranthithanhmaivt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:31:986 0
Trần Thiện Nam namq12a1k56 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 350 01:32:480 0
Nguyễn Quang Trung trunghvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 350 01:32:651 0
Trần Thu Hiền trhiena12a1 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 350 01:32:768 0
Chu Thị Hoài chuthihoaivt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:33:550 0
Trương Công Luận truongcongluan11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 350 01:33:589 0
Trần Thị Quỳnh Hoa hoazx12a1 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 350 01:33:929 0
Ngô Minh Nhựt tatcadobu Kiên Giang Tân Hiệp THPT Tân Hiệp 350 01:34:016 0
Phạm Thị Thoa phamthithoavt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:34:089 0
Nguyễn Ngọc Khánh khanhngox2001 Bắc Giang Yên Thế THPT Yên Thế 350 01:35:000 0
Chu Thị Hoài chuthihoaivt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:35:459 0
Phạm Thị Hồng Nhung phamhongnhungvt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:35:811 0
Trương Công Tồng truongcongtong11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 350 01:36:186 0
Đàm Thị Nguyên damnguyen60 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:36:326 0
nguyễn quang hà hhhgh6b Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:36:398 0
Trần Thế Tùng thetung6ahvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 350 01:36:612 0
Lưu Quỳnh Nga luuquynhngavt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:37:644 0
Phạm Thị Huyền 14022006b Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:37:967 0
nguyen thi hong son toquyenhongson Kiên Giang Giồng Riềng THPT Hòa Thuận 350 01:38:011 0
Nguyễn Thu Hiền thuhien9achl Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:38:492 0
Hoàng Thanh Chúc hoangthanhchucvt6a3 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:38:993 0
HOTLINE: 1900636444