Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 808.916 lượt thi
Họ tên Tên đăng nhập Thành phố Quận/huyên Trường Điểm Thi Thời gian Điểm phụ
Đồng Đỗ Bảo dongdobaovt6a3 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:19:070 0
Lưu Quang Huy luuquanghuyvt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:19:105 0
Lưu Thị Kiều Oanh luuthikieuoanhvt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:19:225 0
Lưu Hà Ly luuhalyvt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:19:235 0
Lê Hải Yến lethihaiyenvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:19:534 0
Ngyễn Danh Mạnh danhmanh8bhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hồng Kỳ 350 01:19:830 0
Phan Nguyễn Hoàng phanhoang2000 Khánh Hòa Tp. Nha Trang THPT chuyên Lê Quí Đôn 350 01:19:997 0
Hoàng Xuân Ngân xuannganhoangg Gia Lai Đăk Đoa THCS Võ Thị Sáu 350 01:19:998 0
Nguyễn Việt Cường hotbincuong Thanh Hóa Triệu Sơn THPT Triệu Sơn 3 350 01:19:998 0
Nguyễn Công Minh clovers1254 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 01:20:011 0
Huỳnh Trung Hiếu huynhtrunghieucl Khánh Hòa Cam Lâm THCS Lương Thế Vinh 350 01:20:025 0
Nguyễn Thị Minh Trang nguyenminhtrangvt6a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:20:176 0
Đồng Ngọc Hân dongngochanvt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:20:313 0
Nguyễn Đình Trường dinhtruongvt8a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:21:007 0
Hồ Quốc Hưng hoquochungclkh Khánh Hòa Cam Lâm THCS Lương Thế Vinh 350 01:21:010 0
Vũ Xuân Tiệp xuantiep14vt Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:21:013 0
Phan Mai Quốc Trữ phanmaiquoctru123 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:21:019 0
Trịnh Thị Hồng Nhung hongnhunvl12 Thanh Hóa Vĩnh Lộc THPT Vĩnh Lộc 350 01:21:021 0
Phạm Thu Huyền 472553b Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:21:168 0
Trần Thị Thanh Vi tranthithanhvivt7a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:21:528 0
Đào Thị Oanh daooanh6bhvyt Bắc Giang Yên Thế THCS Hương Vĩ 350 01:21:581 0
Hà Ngọc Anh hangocanhvt6a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:21:830 0
Trần Bảo Trân tranbaotran1408 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THCS Nguyễn Văn Trỗi 350 01:22:010 0
Vũ Duy Nghị vuduynghivt7a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:22:248 0
Khổng Minh Tuân tuankhdong12a1 Thái Nguyên Đại Từ THPT Đại Từ 350 01:22:275 0
Nguyễn Tuấn Kiệt nguyentuankietvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:22:426 0
Hoàng Thị Hậu hoangthihauvt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:22:540 0
Nguyễn Văn Đạo nguyenvandaovt8a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:22:830 0
Đồng Thiên Nam dongthiennamvt6a3 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:22:922 0
Nguyễn Đức Hiếu nguyenduchieuvt8a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:23:306 0
Lưu Minh Vũ minhvu6cchl Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:23:364 0
Phạm Thị Hằng phamthihangvt7a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:23:408 0
Nguyễn Trọng Nghĩa trongnghiavt7a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:23:646 0
Lê Thị Hương Trà gthfhf Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:23:929 0
Phạm Thị Huyền colen6b Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:24:007 0
Đàm Đức Mạnh damducmanhvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:059 0
Phạm Thị Huyền hngv6b Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:24:213 0
Trần Phương Anh tranphuonganhvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:242 0
Đàm Đức Mạnh damducmanhvt7a4 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:244 0
Nguyễn Thị Hải nguyenthihaivt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:262 0
Đồng Thị Chúc dongthichucvt6a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:495 0
Hà Thị Khuyên hathikhuyenvt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:545 0
Lê Trường Giang letruonggiangvt6a1 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:590 0
Lưu Trà My luutramyvt8a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:681 0
Nguyễn Thị Hải nguyenthihaivt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:682 0
Phạm Thị Huyền phamhuyen2006 Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:24:726 0
phạm thị huyền ewrer6b Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:24:824 0
Lưu Hà Ly luuhalyvt9a5 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:24:969 0
Lê Quang Vũ quangvu6bchl Hà Nam Lý Nhân THCS Chính Lý 350 01:25:177 0
Nguyễn Ngọc Anh nguyenngocanhvt8a2 Bắc Giang Lục Nam THCS Vô Tranh 350 01:25:535 0
HOTLINE: 1900636444