Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 27.878 lượt thi
Họ tên Tên đăng nhập Thành phố Quận/huyên Trường Điểm Thi Thời gian Điểm phụ
Trần Thị Trang trantrang12b1 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 350 02:42:586 0
Mai Bùi Ba Siêu basieu846 Thanh Hóa TP.Thanh Hóa THCS Quảng Hưng 350 02:50:968 0
Nguyên viet Hoang 11a004 Sơn La T.p Sơn La Trường THPT Chiềng Sinh 350 03:04:921 0
Trần Nguyễn Nhất Tín nhattin14fourteen Bình Thuận Đức Linh THPT Đức Linh 350 03:07:645 0
Nguyễn Văn Phường nguyenvanphuog11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 350 03:08:809 0
Nguyễn Minh Vũ minhvunguyen12b1 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 350 03:14:440 0
Nguyễn Đình Sáng dinhsang51a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 350 03:30:688 0
Nguyễn Nhật Huy huyntp1103 Thừa Thiên Huế TP.Huế THPT Chuyên Quốc Học 350 03:41:341 0
Nguyễn Văn Tố clonetranvanky1 Thừa Thiên Huế Phong Điền THPT Trần Văn Kỷ 350 03:56:544 0
Lưu Gia Hân luugiahan3107 Kiên Giang Tp. Rạch Giá THPT Nguyễn Trung Trực 350 04:03:559 0
Hoàng Thị Ngọc Quỳnh ngocquynh51a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 350 04:22:778 0
Nguyễn Việt Đạt vietdat423 Thanh Hóa Quan Hóa THCS Nam Tiến 350 04:40:014 0
Lê Thị Vân Kiều vankieu51a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 350 04:40:748 0
Trịnh Ngọc Tâm ngoctamnd Nam Định Tp. Nam Định THPT chuyên Lê Hồng Phong 350 04:46:342 0
Nguyễn Đức Hiếu duchieuvnam Quảng Trị Vĩnh Linh THCS Vĩnh Nam 350 04:46:484 0
Nguyễn Khắc Hoạt nguyenkhachoat12b1 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 350 04:53:969 0
Nguyễn Thị Kim Chi nguyenthikimchi11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 350 04:55:037 0
Lê Thanh Hoài Nam lethanhhoainam Thừa Thiên Huế Phong Điền THPT Trần Văn Kỷ 350 06:14:857 0
Lê Thúy Trà Giang hamyclone2 Thanh Hóa TP.Thanh Hóa THPT Hàm Rồng 340 01:09:405 0
Nguyễn thu Sang thusang989 Thanh Hóa Hoằng Hóa THCS Hoằng Lộc 340 01:11:300 0
Nguyễn Cát Tuyền hmtt0005 Cao Bằng Trùng Khánh THCS Lăng Hiếu 340 01:38:636 0
Phạm Thụy Anh thuyanh157 Thanh Hóa Thọ Xuân THCS Xuân Tân 340 02:00:542 0
Dương Đình Tính duongdinhtinh12b1 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 340 02:11:724 0
Nguyễn Hữu Khỡi nguyenhuukhoi11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 340 02:37:445 0
Nguyễn Đình Ngọc dinhngoc12a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 340 02:47:382 0
Lê Thị Giang legiang11a2lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 340 02:52:551 0
trương đức duy lethuyloan9999 Quảng Trị Tx. Đông Hà THPT Lê Lợi Đông Hà 340 03:01:370 0
Võ Viết Quốc vovietquoc11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 340 03:02:105 0
Đặng Thị Thúy Hằng dangthithuyhang11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 340 03:09:359 0
Lê Văn Duy levanduy2501 Quảng Trị Tx. Quảng Trị THPT Thị xã Quảng Trị 340 03:29:599 0
Trần Văn Ngưng tranvanngung11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 340 03:33:640 0
Cao Vân Anh hmtt0003 Cần Thơ Thốt Nốt THCS Trung Nhứt 340 03:40:818 0
Nguyễn Thị Cẩm Trà camtra50a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 340 04:09:971 0
Phan Tuấn Anh tuananh51a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 340 04:27:030 0
Hồ Thị Quỳnh Giang hoquynhgiang6clhp Nghệ An Hưng Nguyên THCS Lê Hồng Phong 340 04:56:620 0
Mạch Thị Nguyệt Ánh nguyetanh2k4 Thái Nguyên Đồng Hỷ DTNT THCS Đồng Hỷ 340 05:13:410 0
Nguyễn Văn Toàn nguyenvantoanlop10b3 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 340 06:45:934 0
Nguyễn Tuấn Dũng tuandungtd6 Thái Nguyên Định Hóa THCS Thanh Định 340 09:02:670 0
Nguyễn Trọng Hiếu tronghieu916 Thanh Hóa Hoằng Hóa THCS Hoằng Trung 330 01:35:471 0
Lê Phương Thảo lephuongthao74 Quảng Trị Tx. Đông Hà THPT Đông Hà 330 02:30:959 0
Hồ Đặng Khánh Huyền khanhhuyen12a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 330 02:46:153 0
Nguyễn Phú Sanh nguyenphusanh12b1 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 330 02:51:433 0
Trương Quỳnh Anh truongqanh11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 330 03:00:711 0
Trương Văn Huỳnh truongvhuynh11b4 Quảng Trị Triệu Phong THPT Nguyễn Hữu Thận 330 03:03:268 0
Nguyễn viẹt Hoàng 11a001 Sơn La T.p Sơn La Trường THPT Chiềng Sinh 330 03:14:349 0
Trần Như Đức q lop12b07daishinkan Sơn La T.p Sơn La Trường THPT Chiềng Sinh 330 03:33:929 0
Nguyễn Duy Cường lop11a001 Sơn La T.p Sơn La Trường THPT Chiềng Sinh 330 03:53:475 0
Ngô Văn Mạnh vanmanh51a1lhp Nghệ An Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong 330 03:54:320 0
Trương Nhật Nam truongnhatnam9501 Quảng Trị Tx. Quảng Trị THPT Thị xã Quảng Trị 330 04:07:405 0
Lê Phúc Thiên Tân lephucthientan Thừa Thiên Huế Phong Điền THPT Trần Văn Kỷ 330 04:07:679 0