Top thí sinh trong tuầnTuần 1 (07/11 - 13/11)

Top Trường đã thi

1 Thí sinh

THCS Ân Hảo - Bình Định

Top Tỉnh đã thi

1 Thí sinh

Bình Định